Kriterier for valg av romaskin

Nedenfor har vi gjort en vurdering av våre forskjellige romaskiner basert på kriterier definert under tabellen. Skalaen går fra 1 til 6, der 6 er best.


Rofølelse:

Man kan tenke seg forskjellen på å ro en pram og å ro en sculler. En god romaskin vil gi et bedre sig når man tar i. Teknisk riktig roing vil bety relativt sett mer kontra ren kraft. Mest sig oppnår man med et tungt svinghjul og liten eller ingen magnetmotstand.

Støy:

Luftmotstand gir generelt mer støy enn magnetmotstand. Alle modeller har luftmotstand som primær motstand. Utformingen gir imidlertid ganske forskjellig støynivå.

Functional fitness/sirkeltrening:

Her er det tenkt på at det skal være korte og raske sekvenser hvor det er viktig å komme raskt i gang uten innstillinger. Det krever også god kvalitet.

Computer:

Utforming, funksjonalitet og design er forskjellig. Her blir det en samlet vurdering, men behovene vil kunne være forskjellig. Her må man se på hver enkelt modell. 

Holdbarhet:

Dette er viktigere jo mer den brukes. Et treningssenter med forventet tungt bruk bør velge høyeste nivå.  Alle andre må vurdere hvor mye og hvor hardt den er tenkt brukt. 

Motstand:

Det er stor forskjell i maksimal motstand. Infinitimodellene har magnet i tillegg til luft. Dette gir et element av styrketrening når man øker motstanden.

  Infiniti R70 XEBEX romaskin V2BT XEBEX Romaskin Airplus V2BT Assault AirRower Concept2
Rofølelse 3 6 6 6 6
Støy 2 4 4 3 4
Sirkeltrening/functional fitness 3 5 6 6 6
Computer 2 5 6 6 6
Holdbarhet 3 5 6 6 5
Motstand 6 4 6 3 4
Komfort 3 5 5 6 3
Sum 22 34 39 36 34
Maks brukervekt 115 225 225 159 200
Oppslagbar Ja Ja Ja Ja Ja

 

 

 

Bluetooth og tilkobling til treningsapp:

Mange bruker treningsapp i treningen, enten det er for å måle intensitet og holde oversikt over treningsøktene, eller for motivasjon og variasjon i treningen. Xebex Romaskin V2BT, Xebex Romaskin Airplus V2BT og Assault AirRower Elite har full Bluetooth, og kan kobles til treningsapper som Kinomap.

Les mer om ulike treningsapper til kondisjonsapparater her.