Arrangementer

Sportsmaster arrangerer regelmessig temakvelder og andre arrangement med fokus på trenings- og aktivitetsrelevante temaer.

Inspirasjons kveld med Kristin Holte

Kristin Holte - en av verdens beste CrossFit utøvere. Her kan du se hele foredraget.

Løpsteknikk kurs med Filip Ingebrigtsen

Se foredraget om løpsteknikk her