Kristin Holtes treningsøkter med YBell

YBell er et nytt og innovativt produkt som gjør treningen variert og mer tilgjengelig. Med kun én YBell kan du gjøre øvelser du ellers ville gjort med kettlebell, manual og push ups stativ!


Kristin Holte konkurrerte i en årrekke i functional fitness. Da ble kettlebell og manual godt brukt til flere øvelser. Nå har Holte tatt i bruk YBell på treningsrommet hjemme for å variere øktene.

Kristin Holte trener med YBell hjemme
Kristin Holte trener russian twist med YBell

Prøv Kristin Holtes treningsøkter

3 Rounds of:

20 Thrusters

20 Push Ups 20

Renegade Row

20 Russian Twist

20 Devil Press

20 Reverse Lunges

20 Push Jerk

20 Reverse Burpee / Sit Up with jump

20 Biceps Curls


5 Rounds for time:

21 Kettlebell Swings

15 Burpees

9 Dumbbell Thrusters