Inbody 270 kroppsanalyse

InBody 270

Leiepris (per måned over 5 år): NOK 1 344


InBody 270 er den enkleste og mest mobile modellen av kroppsanalyseapparater. Modellen har samtidig den nøyaktighet og presisjon som kan forventes av en InBody-modell.

270 måler vekt, skjellettmuskulatur og fettprosent fra siste åtte tester for å følge progresjon over tid.

Det tar kun 15 sekunder å gjøre kroppsanalyse med 370S. Målingen gjøres ved at man står barføtt på flaten og holder to håndtak (elektrodene) med strake armer. 

Spesifikasjoner

Frekvenser: 20, 100 kHz
Testvarighet: 15 sekunder
Høydespekter: 95-220 cm
Vektspekter: 10-250 kg
Aldersspekter: 3-99 år
Database: 100 000 analyser
Tilbehør: Resultatark, USB database driver, InBody Wipes, printer
Kompatible printere: Laser/Inkjet PCL 3 eller høyere og SPL
Målinger: 10 impedansmalinger: to frekvenser mot hvert av fem segmenter: (høyre arm, venstre arm, mage/rygg, høyre ben, venstre ben)
Andre egenskaper: Lookin’Body 120 og Lookin’Body Web kompatibel, touchscreen, stemmestyrt system, Wi-Fi/Bluetooth-tilknytning, Security Access Code, sammelnleggbart design
Garanti: Bedrift: 2 år
Vekt apparat: 14 kg

Utdata

Vekt
Total Body Water (TBW - kroppsvæske)
Dry Lean Mass (skjelett)
Lean Body Mass (fettfri masse)
Body Fat Mass (fettmasse)
Skeletal Muscle Mass (muskelmasse)
Body Mass Index (analyse av fettprosent)
Percent Body Fat (fettprosent)
Segmental Lean Analysis (analyse pr. segment)
Body Composition History (historikk)
Body Fat-Lean Body Mass Control (analyse av fettinnhold)
Basal Metabolic Rate (kaloriforbruk ved hvile – funksjon av fettfri masse)
Impedance at each segment/frequency (for mer detaljerte analyser)