Freelap tidtaker til idrett

Tidtaking med Freelap er enkelt og raskt, og sikrer både utøvere og trenere kontinuerlig oppdatering på sine tider.


Freelap er enkelt å ta i bruk. Monteringen består av å trykke på på-knappen og definere om punktet er start, mellomtid eller mål, ut ifra senderens plassering i løypa eller på banen. Utøveren eller deltakeren bærer en brikke i lommen, beltet, rundt støvelen eller på sykkelen. Denne brikken registrerer hver gang utøveren passerer en sender, som start, mellomtid og mål. Alle data sendes til egen app på smarttelefon, nettbrett eller til eget display, som må være innen rekkevidde på ti meter.

Systemet baserer seg på sendeenheter med elektromagnetiske signaler, og har 2/100 sekund nøyaktighet.

Med Freelap har man et raskt og effektivt system for tidtaking, og egner seg godt for bruk blant større grupper, da hver utøver bærer sin egen chip som måler egne tider, og at man derfor ikke blir påvirket av andre utøvere eller deltakere. Bluetooth-brikken bæres av utøveren og registrerer passering av alle typer sendere. Ved målpassering sendes data til My Freelap-appen eller til LED-display. Alle senderne har en unik kode som kan knyttes til navn på utøverne. Brikken starter automatisk ved aktivitet og skrus av etter 10 minutter uten bevegelse.

Tidtakingssystemet fungerer i alle typer terreng, og blir ikke påvirket av snø eller vind. Det er ingen begrensning til banelengde, og du setter opp målingene hvor du selv ønsker. Systemet er raskt å sette opp, og det kreves ingen synkronisering eller kalibrering. Du kan kombinere de ulike modellene, som Freelap TX Gate Pro til start, Freelap TX Junior Pro til mellomtider og Freelap TX Track Pro til målområdet. Freelap TX Touch Pro fungerer som en blokkstart for sprintere i friidrett. Når man slipper startknappen sendes startsignalet til brikken.

Freelap har et enkelt system som gjør at du kan vie mer tid og fokus på det som er viktig, nemlig treningen.