Pusterommet Lovisenberg

Pusterommet ved Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo åpnet 20. desember 2022. 

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her vil man få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, både individuelt og i grupper. Dette er et tilbud man får både før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. 

Sportsmaster har levert spinningsykler til spinningsal på Pusterommet hos Lovisenberg.

Pusterommet hos Lovisenberg
Pusterommet hos Lovisenberg

Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Pusterommet hos Lovisenberg
Pusterommet hos Lovisenberg