ØsterHus Hallen

ØsterHus Hallen i er en flerbrukshall i Oltedal. Hallen skal romme alt fra fotball, turn og ulike idrettsaktiviteter, til trim og sosialt samvær. Bygget ble åpnet i januar 2024 og huser også et godt utrustet treningsrom med utstyr fra Sportsmaster.

 

Monster Gym med utstyr fra Sportsmaster
Monster Gym med utstyr fra Sportsmaster
Monster Gym med utstyr fra Sportsmaster
Monster Gym med utstyr fra Sportsmaster
Monster Gym med utstyr fra Sportsmaster
Monster Gym med utstyr fra Sportsmaster