Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme bedrifters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon.
Under kan du lese om hvordan Nordic Sportsmaster AS skal etterleve kravene åpenhetsloven stiller til oss.

Etiske retningslinjer 

Nordic Sportsmaster AS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vi arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet for alle ansatte i vår virksomhet og i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester. Kravene vi stiller til egen virksomhet og alle våre ansatte er nedfelt i våre «Retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis». Vi stiller også krav til at våre leverandører og forretningsforbindelser ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Disse kravene er nedfelt i vår «Supplier code of conduct». Våre retningslinjer kan lastes ned her: 

Retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis
Supplier code of conduct

 
Aktsomhetsvurderinger

Nordic Sportsmaster AS har foretatt aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer å kartlegge, overvåke og vurdere risiko knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og vår verdikjede, og sette inn tiltak der det er nødvendig. Rapporten kan lastes ned her: 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger
Informasjonsforespørsler knyttet til Nordic Sportsmaster AS sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger kan rettes til post@sportsmaster.no. Merk e-posten med Åpenhetsloven i emnefeltet. Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.


To Top