Installasjon og montering

Få profesjonell hjelp til montering!

Vi tilbyr monteringshjelp til våre kunder som ikke ønsker å montere og tilpasse utstyret selv. Montering inkluderer levering, montering, fjerning av søppel, funksjonstest. Kom godt i gang med treningen din på en smidig måte ved å la våre erfarne teknikere utføre installasjonen. 

Spesielle forhold som kan føre til vanskeligheter med innbæring og montering må opplyses om på forhånd. Vi forbeholder oss retten til å fakturere for eventuelt merarbeid som må utføres. Vi dekker ikke skader som kan anses som normal slitasje/skader ved innbæring/transport av produkt. Dersom det er fare for skade på gulv, bør det legges ut beskyttelse på underlaget der produktet skal fraktes/monteres. Ta hensyn til at treningsutstyr ofte er stort og tungt. Det må sikres enkel adkomst og gode arbeidsforhold for montørene som skal utføre arbeidet. Fjern gjenstander som kan skades ved innbæring eller hindrer fri tilgang for montører. I tilfeller hvor produktet krever strømtilkobling, må kunde sørge for at det er jordet strømtilførsel der produktet skal installeres. Monteringen anses som utført når produktet er montert på anvist plass og testkjørt.

Skulle det være behov for teknisk assistanse, har vi egen serviceavdeling med reservedelslager, som vil kunne bistå. 
Ønsker du å montere treningsutstyret selv? Se våre monteringsvideoer for å se hvordan monterer flere av våre kondisjonsapparater.

Kontakt

Alle henvendelser:

Telefon: 66 85 04 60
E-post: service@sportsmaster.no

To Top