Romaskiner - FAQ

Tilbake til FAQ

Hvilket motstandssystem har romaskinene? 
Noen har kun magnet- eller luftmotstand. Andre har både luft- og magnetmotstand.

Hvordan reguleres motstanden? 
På modellene R70, og Concept reguleres motstanden manuelt, mens Xebex og Assault er computerstyrte og her reguleres motstanden automatisk under treningen avhengig av hvilket program og hvilken belastningsnivå du har valgt. 

Er romaskinene lette å flytte/sette bort hvis man trenger å frigjøre plass? 
Ja, alle modellen kan raskt og enkelt slås sammen og trilles bort.