Romaskiner - FAQ

Tilbake til FAQ

Hvilket motstandssystem har romaskinene? 
Infiniti-modellene har både luft- og magnetmotstand. Concept-maskinene har kun luftmotstad.

Hvordan reguleres motstanden? 
På modellene R70, og Concept reguleres motstanden manuelt, mens Xebex og Assault er computerstyrte og her reguleres motstanden automatisk under treningen avhengig av hvilket program og hvilken belastningsnivå du har valgt. 

Er romaskinene lette å flytte/sette bort hvis man trenger å frigjøre plass? 
Ja, alle modellen kan raskt og enkelt slås sammen og trilles bort.