Kriterier for valg av tredemølle

Tredemøller av høy kvalitet til markedets beste priser. Sportsmaster har Norges største utvalg av tredemøller levert fra en av verdens største fabrikker.


Hjelp til valg av tredemølle til hjemmebruk

Vi har laget en liten film hvor vi gir deg råd og tips ved valg av tredemølle til hjemmebruk. Se her:

Vekt på bruker

Personer over 90 kg bør ha mer enn den minste tredemøllen. Jo tyngre, jo større blir behovet for en sterkere tredemølle.

Tidsforbruk

Man regner med at en tredemølle til hjemmebruk ikke benyttes mer enn ca. 1 time pr. dag i gjennomsnitt. Blir det vesentlig mer enn dette bør man investere i en noe dyrere tredemølle som tåler litt tyngre bruk. 

Hastighet / motorstørrelse

Normalt vil det være en viss sammenheng mellom hastighet og motorstørrelse, men absolutt ikke alltid. Velg en tredemølle som kan gå noe raskere enn det du tenker å kjøre intervallene på. For øvrig gjelder de faktorer som er nevnt over. For tyngre personer og lengre tidsforbruk anbefaler vi at man velger en tredemølle med litt større motor (2 HK AC eller 3 HK DC). 

Løpeflate

En tredemølle med større løpeflate vil virke mer avslappende å løpe på. Jo raskere du løper og jo lengre steg du har, jo viktigere er en større løpeflate. For løping / jogging er minste anbefalte løpeflate på en tredemølle ca. 44 x 132 cm. For primært gange vil en smalere og kortere løpeflate kunne fungere. Mindre enn 40 x 120 cm vil vi ikke anbefale. Jo større løpeflate, jo større motor kreves på tredemøllen. 

Motortype

En tredemølle har enten AC (vekselstrøm) og DC (likestrøm) motorer. AC motorer er mer kostbare og bør uansett benyttes ved tyngre bruk. En tredemølle med AC motor vil:

  • kunne gi større motorkaraft over tid (ca. 60%) ved samme antall hestekrefter.

  • ha lengre levetid.

  • ha mindre vedlikehold (En DC motor må skifte børster etter ca. 3000 timer).

  • gå kontinuerlig. (En DC motor må normalt ha en pause etter fra 1 til 4 timers kontinuerlig bruk).

  • være mer stillegående .

Ved begrenset bruk vil en tredemølle med DC motor som regel være tilstrekkelig. En tredemølle som primært er beregnet til hjemmebruk vil som regel ha en DC motor. Benytter man en tredemølle som går mer enn 2 – 3 timer hver dag bør man velge en AC motor.

Rullediameter

En tredemølles rullediameter påvirker motorens omdreiningstall. Et større rullediameter vil kreve en større motor. Dette vil igjen gi mindre motorslitasje, mindre slitasje på bånd og økt stabilitet. Rullediameter vil være en indikasjon på en tredemølles holdbarhet.