Trening i arbeidstiden

Stillesittende arbeid og travle dager gjør at det blir mindre tid til fysisk aktivitet, og faren for livsstilssykdommer øker, samt høyere sykefravær. Trening i arbeidstiden kan være et tiltak for å forbedre de ansattes helse.

Paragraf 3-4 i Arbeidsmiljøloven formidler det klart at «Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakere».

Selv om det ikke er et krav om at det skal legges til rette for fysisk aktivitet blant arbeidstakerne, er ikke alle arbeidsgivere er klar over at det må vurderes som et HMS-tiltak. Uten tiltak som sørger for at det blir fulgt opp, kan det føre til negative helseeffekter for de ansatte som har lite tid til fysisk aktivitet i hverdagen.

Løping på tredemølleLøping på tredemølle

Arbeidstakere som er fysisk aktive og i god fysisk form er generelt mindre syke enn personer som er inaktive. Det skriver Statens arbeidsmiljøinsitutt, STAMI. Inaktivitet medfører negative effekter, men selv en liten endring i aktivitetsnivå blant inaktive voksne vil gi positive helsegevinster, som for eksempel 30 minutter fysisk aktivitet daglig. Dette kan for eksempel være rask gange eller sykle til og fra jobb, og kan deles opp i løpet av dagen. 

Selv om fritiden er en viktig arena for fysisk aktivitet, skal arbeidsgiver vurdere tiltak for fysisk aktivitet på arbeidsplassen som HMS-tiltak. I vurderingen om tiltak bør man ta spesielle hensyn til arbeidsforholdene i bransjen og virksomheten, samt kravene som stilles til de ansatte. Deretter bør det vurderes hvilke tiltak som er aktuelle for bedriften for å fremme fysisk aktivitet. 

Tiltakene som innføres bør være lavterskel, slik at det er gjennomførbart for både de inaktive og mer aktive arbeidstakerne. Sosiale tiltak som frivillige treningsgrupper, interne lavterskelkonkurranser, oppmuntre til å gå eller sykle til jobben eller mulighet for trening i arbeidstiden er gode tiltak for å iverksette arbeidet med den fysiske aktiviteten på arbeidsplassen.

Hvordan lykkes med fysisk aktivitet

For å lykkes med tiltak som fremmer fysisk aktivitet blant arbeidstakerne må man først kartlegge behov og interesser, og vurdere ulike tiltak som passer arbeidsforholdene i virksomheten best. Tiltakene bør være inkluderende og nå både de minst aktive og mest aktive, og arbeidstakerne bør motiveres til å opprettholde den fysiske aktiviteten over tid. Derfor er det viktig med anerkjennelse og motivasjon, dette kan tilrettelegges for med premiering i interne konkurranser og utfordringer.

For mange som har en travel hverdag og ikke kan prioritere fysisk aktivitet eller trening etter arbeidstid, vil trening i arbeidstiden være en viktig faktor til å øke aktivitetsnivået blant de ansatte. 

Trening på jobb

20 prosent av alle arbeidstakere har tilbud om trening i arbeidstiden, men det er likevel stor forskjell mellom yrkesgrupper, opplyser Statistisk sentralbyrå, SSB. I tillegg er det ofte de yngste og sprekeste som i størst grad benytter seg av treningstilbudet der det er. Så hvordan inkluderer man de mindre aktive i helsefremmende tiltak på arbeidsplassen?

Idébanken har kommet med en rekke forslag over tiltak som kan iverksettes for å legge til rette for trening og fysisk aktivitet i arbeidstiden. Dette gjelder både organiserte og uorganiserte aktiviteter i og utenfor arbeidstid, som for eksempel:

  • 1 time trening: Ansatte får trene en time i arbeidstiden per uke, mot at de bruker tilsvarende tid på fysisk aktivitet utenom arbeidstid
  • Aktivitetspauser: Rom og aksept for korte lufteturer
  • Felles uteaktivitet: Avhengig av sesong, med aktiviteter som er basert på de ansattes ønsker
  • Utstyrslager: Utstyr til trening og friluft til låns for de ansatte, for eksempel kano, sykler og telt
  • Treningsrom på arbeidsplassen: Velg utstyr og løsninger som passer både nybegynnere og erfarne, og velg et rom som er lett tilgjengelig for de ansatte

Treningsrom på jobb

Skal dere investere eller oppgradere treningsrommet på arbeidsplassen, er det viktig å sørge for at dere har utstyr som gjør at det finnes treningsmuligheter for alle ansatte. Tilpass utstyret etter de ansattes behov og ønsker. Er det flere som ikke er kjent med styrketrening, vil det være lettere for dem å ta i bruk styrkeapparater enn frivekter. Da blir terskelen for å benytte seg av treningsrommet lavere, og det blir lettere å skape rutiner for å opprettholde den fysiske aktiviteten.

I tillegg til variert styrketreningsutstyr, er det også lurt å tilby noe forskjellig kondisjonsutstyr. Tredemølle, ellipsemaskin, spinningsykkel og romaskin er sikre valg til treningsrommet. 

Sportsmaster hjelper deg og bedriften din med å innrede treningsrommet på arbeidsplassen. Vi bidrar med alt fra tegning og planløsning til ferdig levert og montert. Se gjerne våre referansebedrifter for inspirasjon til treningsrom på arbeidsplassen.

Ofte kan det vært nyttig at vi kommer på befaring for å lettere kunne veilede i valg av treningsgulv, utstyr og apparater. Ta kontakt for råd og veiledning fra våre selgere

To Top