Sportsmaster er Miljøfyrtårn-sertifisert

Sportsmaster er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det er Sportsmaster for å vise sitt samfunnsansvar og fokus på bærekraft.

Ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert bidrar Sportsmaster til en grønn fremtid og er forpliktet til å kontinuerlig jobbe med å forbedre miljøprestasjonene i bedriften.

 Paul Einar Borgen i Sportsmaster, ordfører i Asker kommune, Lene Conradi, og John Tobias Øvergaard i Sportsmaster. Paul Einar Borgen i Sportsmaster, ordfører i Asker kommune, Lene Conradi, og John Tobias Øvergaard i Sportsmaster.
MILJØFYRTÅRN-SERTIFISERT: Paul Einar Borgen i Sportsmaster, ordfører i Asker kommune, Lene Conradi, og John Tobias Øvergaard i Sportsmaster.

Kriteriene for sertifiseringen bygger på konkrete miljøaspekter. Arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Kriteriene gjelder grunnleggende felles kriterier, til byggeier eller leietaker og bransjekriterier. Dette er Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier som Sportsmaster blir målt på, og tiltak for hva bedriften kan gjøre for å redusere klimafotavtrykket blir skapt.

Sportsmaster ble verifisert fordi vi ser miljøutfordringene vi står overfor som betydelige, og ønsker å bidra til å bremse denne utviklingen på kort sikt, og reversere den på lenger sikt. Samtidig er vi sikre på at det er økonomisk gunstig å sette miljøarbeidet i system, slik en Miljøfyrtårn-sertifisering krever. Det ligger vesentlige kostnadsbesparelser i redusert strømforbruk og smartere planlegging av serviceoppdragene våre, for eksempel.

Allerede før vi ble sertifisert hadde vi mye på plass, men det var ikke satt i system. Det gjorde det vanskelig med oppfølging og kontroll av tiltakene. Nå har vi spesifikke mål for miljøarbeidet, noe som er nødvendig for å ta de grepene som skal til for å bli bedre på dette.

Vi har blitt flinkere på å unngå unødvendig varmelekkasje, redusert forbruket av papir og kontormateriell, flinkere på kildesortering av avfall, og vi har en plan for utfasing av biler som går på fossilt drivstoff. For arbeidsmiljøet har oppfølging av HMS blitt en naturlig del av avdelingsmøtene.

For å sikre at vi kontinuerlig jobber med målene for miljø og bærekraft skal vi resertifiseres hvert tredje år. Dette betyr av Sportsmaster gjennomgår kriteriene vi er blitt sertifisert etter, og vise at vi fremdeles oppfyller disse.

Les mer om Miljøfyrtårn-sertifisering her

To Top