Service på treningsutstyr

Sportsmaster tilbyr serviceavtaler til våre kunder. Dette for å gi kundene et forutsigbart forhold til treningsrommet.

Med jevnlige ettersyn av treningsutstyr unngår man uforutsette hendelser og kostnader. Våre teknikere kommer ved faste intervaller for å kontrollere, vedlikeholde og reparere alle treningsapparater. Dette skjer en til seks ganger i året, etter avtale med kunden.

Treningsutstyr med mer og tyngre bruk, som hos treningssentre, krever oftere ettersyn enn mindre brukte treningsrom. De fleste kundene velger ettersyn hver 6. måned, men ved tungt bruk anbefales det ettersyn hver 3. måned.

Løpende vedlikehold av treningsutstyr er noe kundene ofte foretar selv, slik som å smøre tredemøllene. Tredemøller som brukes mye bør smøres hver måned eller annenhver måned. Vi kan tilby servicecavtale med to hovedettersyn i året, hvor vi ser på alle produkter, og to ettersyn med smøring av tredemøller. Kunden smører tredemøllene selv i tiden mellom ettersynene hvis det er nødvendig.

Hos treningssentre er det normalt behov for kortere intervall mellom ettersynene enn det er på trimrom hos bedrifter. Dette avhenger dog av bruk og tilstand på treningsapparatene. Normalt er det ikke ventetid på nye deler, da vi har det meste på lager.

Ved spørsmål eller henvendelser, ta kontakt med vår serviceavdeling på telefon 66 85 04 60 eller e-post service@sportsmaster.no.

Dette gjør vi ved ettersyn

  • Ser over alle apparatene og sørger for at de er trygge å bruke. Ser etter skader og feil som kan skade brukerne
  • Sjekker at apparatene er fullt funksjonelle og ikke har mangler
  • Rengjør motorrom, smører og vedlikeholder slik at treningsapparatene holder lengst mulig
  • Ser på helheten på treningsrommet og på mulige forbedringer. Kommer med tilbakemelding på miljøet, for eksempel plassering av treningsapparater, lysforhold og renhold
  • Vi kan inspisere og vedlikeholde apparater fra andre leverandører, men kan ikke alltid få tak i reservedeler.
  • Reparerer hvis vi har deler tilgjengelig
  • Bistår ved fornying og utskiftninger på treningsrommet
  • Etter service sender vi grundig rapport med tilstand på treningsrommet og kommer med forslag til utskiftninger, reparasjoner og forbedringer ved behov

Etter service sender vi en grundig rapport med tilstand på treningsrommet og arbeidet som er utført. Vi kommer med forslag til forbedringer, reparasjoner og utskiftninger ved behov, og avtaler tid for neste ettersyn. Trenger du service eller reservedeler, kan du melde ifra til vår serviceavdeling her.

To Top