Treningsrom 25m2

Lett

Tredemølle T5

8.850,-

Ergometersykkel U30

3.300,-

Romaskin R70

6.300,-

Tung Olympisk styrkepakke

12.500,-

Treningsmatte

600,-

8 par manualer

6.200,-

SUM

37.775,-

Aktiv

Proff