Trening med pulsklokke

Alle kan dra nytte av å bruke pulsklokke under trening: Du får mer ut av øktene, kommer i bedre form og får økt motivasjon.


Vi anbefaler å følge Olympiatoppens intensitetssoner som defineres i % av makspuls*: 

Sone 1 (60% - 72%): Den største andelen (over 70%) av treningen bør ligge her, som langturer og restitusjonstrening. Hvis hovedformålet er fettforbrenning, kan nesten all trening legges her. 
 
Sone 2 (72% – 82%): Populært kalt "grautsonen". Trening her gir ca lik effekt som i sone 1, men sliter mer på kroppen. 
 
Sone 3 (82% – 87%): For å bedre kondisjonen bør minst 25 min pr. uke ligger i denne sonen. Intensiteten i intervalløktene bør ligge på ca. 85% av makspuls eller litt under AT**. 
 
Sone 4 (87 % – 94 %) Anbefales under spissing av formen opp mot viktige konkurranser. Her vil den enkeltes AT** være bestemmende. 
 
Sone 5 (94 % - 100 %) Bør i mindre grad benyttes.