Derfor bør du ha service på tredemølle

Tredemøller og annet treningsutstyr som blir tatt vare på, varer lenger. Få en ekstra trygghet ved å la profesjonelle fagfolk utføre servicen.


Treningsutstyr blir stadig utsatt for både små og store påkjenninger ved bruk, og utsettes for slitasje. Små uregelmessigheter og feil kan vokse seg store uten at det legges merke til. Ved jevnlig service kan man oppdage slike feil tidligere, og utbedre skaden før den har vokst seg stor. 

Kondisjonsutstyr som tredemøller og ellipsemaskiner er blant det mest brukte cardioutstyret på treningssentre og hos bedrifter. Sportsmasters serviceteam har laget flere videoer som viser hvordan kunden selv kan utføre service og vedlikehold på noen av våre treningsapparater

Særlig tredemøller er det viktig å utføre service og vedlikehold på. Tredemøllene bør smøres med silikon jevnlig, I tillegg bør løpebåndet bør skiftes etter 3000-5000 timer i bruk. Visste du at en stein under skoen kan ødelegge løpebåndet på 30 minutter? En god påminnelse til å bruke egne innesko til løping på tredemølle. 

Styrketreningsapparater og resten av maskinparken bør ha 2 ganger i året for sikker bruk og lang levetid. Hyppighet på service avtales etter ønske, behov og budsjett.

Serviceavtale hos Sportsmaster

Sportsmaster tilbyr serviceavtaler hvor våre teknikere kommer 1-2 ganger i året og funksjonstester utstyret, bytter ut slitedeler og gir forslag til eventuelle oppgraderinger av treningsutstyr. En serviceavtale med Sportsmaster sikrer at treningsutstyret holder seg i mange år. Vårt serviceteam skifter ut ødelagte og slitte deler, etterstrammer og smører opp bevegelige deler ved behov. Sportsmaster tilbyr serviceavtaler hvor våre teknikere kommer etter avtalt intervall og funksjonstester utstyret, bytter ut slitedeler og gir forslag til eventuelle oppgraderinger.

Teknikerne vil ved sine besøk både funksjonsteste og smøre treningsapparatene, og utføre annet nødvendig vedlikehold. Ved funn av skader eller visuelle mangler som ikke påvirker treningsapparatets funksjon, vil dette bli påpekt overfor kunden, men ikke utbedret uten samtykke.

Kunden vil etter hvert tilsyn få en rapport over hvilke tiltak som er utført og hva som anbefales å gjøres av service snarlig. 

Kontakt vår serviceavdeling på telefon 66 85 04 60 eller e-post service@sportsmaster.no.