Karianne Hove

Karianne Hove er trenings- og livsstilscoach, og har innredet et treningsrom hjemme i Tønsberg med utstyr fra Sportsmaster.

I treningsrommet hjemme har Hove blant annet fleksimanualene MX 55, som for øvrig ble best i test blant fleksimanualene i Din sides test. I tillegg har hun utstyrt rommet med Pivot Cable Smith Rack, et unikt apparat som kombinerer tre sentrale treningsfunksjoner: kabeldrag, Smith og funksjonell trening i rigg.

Karianne Hove har innredet hjemmegym
Karianne Hove har innredet hjemmegym
Karianne Hove har innredet hjemmegym