Sportsenter1 

Sportsenter1 har utvidet sitt treningssenter med utstyr fra oss.

Sportsenter1 med AirRunner, spinningsykkel, racks
Sportsenter1 treningsenter
Sportsenter1 treningsrom med treningsapparater
Sportsenter1 treningssenter med treningsutstyr
Sportsenter1 crossfit område
Sportsenter1 med AirBike