Rykkinn Fysioterapi og Trening

Rykkinn Fysioterapi og Trening startet opp i 2014 og holder til i store, lyse lokaler på Rykkinn i Bærum. Her jobber det mange blide fysioterapeuter både med og uten refusjonsavtale med kommunen. 
Det aller meste av utstyret er levert av Sportsmaster, og høsten 2018 ble det investert i et eget gruppetreningsrom med blant annet slyngetrening. To skinnesystemer for slyngene gjør at rommet også kan brukes til annen gruppetrening.

Rykkinn Fysioterapi og Trening treningsrom med slynger
Rykkinn Fysioterapi og Trening treningsrom med styrkeapparater
Rykkinn Fysioterapi og Trening treningsrom fitnessavdeling
Rykkinn Fysioterapi og Trening treningsrom med tredemøller
Rykkinn Fysioterapi og Trening treningsrom med kettelebells og manualer
Rykkinn Fysioterapi og Trening treningsrom med ergometersykler