Helse, miljø og sikkerhet

Hos Sportsmaster ønsker vi å sørge for at våre produkter skal være sikre for våre kunder og forebygge ulykker, miljø og helseskader.

Ved valg av nye leverandører sjekker vi nøye deres virksomhet og produksjon slik at de tilfredsstiller våre krav om at produktene våre skal være sikre for våre kunder og ikke forårsake miljø og helseskader.

Skulle likevel feil oppdages er det viktig at du rapporterer dette til oss.

Mange av våre produkter defineres som EE-produkter og må derfor behandles som spesialavfall:

  • EE-avfall skal ikke kastes sammen annet avfall.

  • EE-avfall kan leveres på alle EE-mottak, deriblant hos Sportsmaster.

  • EE-avfallet inngår i en returordning og kan leveres vederlagsfritt.