Leveringstider og lagerstatus

Lange leveringstider og stadige forsinkelser

Våre kunder har det siste halvannet året opplevd lange leveringstider og stadige forsinkelser. Situasjonen for Sportsmaster vil bli bedre framover, med problemene i markedet forventes å fortsette ut 2022. 
Tidligere erfaringer med produksjonstid, levering til kai og transporttider gjelder ikke lengre.

Ventetid i havn kan være opptil 3 uker. Seiletid fra Korea, Kina og Taiwan til Norge har blitt dobbelt så lang, fra 42 dager til i dag 80 dager i gjennomsnitt. I tillegg har produksjonstiden økt fra et gjennomsnitt på 40 dager til 106 dager siste året. På toppen av dette har fraktratene tidoblet seg.

Covid 19 har ført til:

-    Redusert kapasitet, økt etterspørsel og mangel på råvarer 
-    Mangel på containere (rotasjonstid fra 90 dager til ca. 200 dager) 
-    Køer i havnene 
-    Periodevise nedstegning av fabrikker pga økt forurensning 

Situasjonen i Sportsmaster
Situasjonen pr. november 2021 ser langt lysere ut m.h.t. varetilgang. De fleste varer forventes på lager nærmere årsskiftet, men situasjonen over forventes å vedvare også i 2022.

Levring av din ordre
Da du bestilte en vare som ikke var på lager, fikk du en forventet leveringsdato. Denne kan ha blitt endret mange ganger underveis av årsaker som nevnt over.
Leveringstid for varer som er laster i container og er i "sjøen" vil være vesentlig mer sikker enn om din vare ikke er sendt fra produsent. Dette vil selger kunne orientere om. 
Det vil likevel kunne oppstå forsinkelser på veien pga køer eller midlertidige stengte havner.

Leveringstiden på hjemmesiden sier noe om når du kan forvente en vare som ikke er bestilt. Bestilte varer vil komme fortløpende. Vi jobber med å kunne informere om dette på hjemmesiden, men inntil videre kan du kontakte oss for å få et beste estimat.