Kriterier for valg av stakemaskin

En stakemaskin er et godt produkt for trening av skiteknikk og styrke


Stakemaskin:

Stakemaskin er et apparat som skal simulere skigåing og gi mulighet til skirelatert trening inne samt gi generell kondisjon og styrketrening. Stakemaskinene kommer i flere varianter, fra rene taudrag til mer ski-lik trening med staver, og fra apparater som hvor begge armer må brukes samtidig – rene stakeapparater – til apparater hvor diagonalgang er mulig i tillegg til stakesimuleringen.

Treningsinnhold

Skal treningen gi rom for teknikktrening er det viktig å finne et apparat med bevegelsesmønster som ligger så tett opp mot skigåing som mulig. Her vil apparater med stavbruk ha en fordel. Er det viktig å kunne gå diagonaltak i tillegg til rene stakebevegelser, er dette også noe som vil påvirke valget. 
 

Plasshensyn og behov for å kunne flytte apparatet

Noen av Stakemaskiner kan monteres på vegg og krever derfor ikke så mye plass som andre. Det gir imidlertid mindre fleksibilitet mht å kunne flytte stakemaskinen mellom treningsøktene. Det er også forskjeller mht hvor mye plass de gulv-plasserte Stakemaskinene trenger for å gi full bevegelsesbane og stødighet. 
 

Lydnivå på stakemaskinene

Lydnivået på de ulike modellene varierer noe, og skal treningen foregå i et miljø som tillater minimalt med lyd vil dette være viktig å ta hensyn til. I et treningsrom hvor man trener alene spiller lyden mindre rolle, men i et flerbruks treningsrom kan det ha betydning. Det samme gjelder hvis treningsrommet er i private hjem med begrenset lydisolering mellom rommene.
 

Antall brukere og type trening

Holdbarheten påvirkes naturlig nok i stor grad av antall brukstimer samt intensiteten i treningen. Apparater som er beregnet for hjemmebruk og bruk i bedriftstreningsrom med moderat bruk vil ikke tåle belastningen det er å bli brukt aktivt i et treningsstudio like godt som studio-modellene.