Kriterier for valg av stakemaskin

En stakemaskin er et godt produkt for trening av skiteknikk og styrke.


Stakemaskin

Stakemaskin er et apparat som skal simulere skigåing og gi mulighet til skirelatert trening inne samt gi generell kondisjon og styrketrening. Stakemaskinene kommer i flere varianter, fra rene taudrag til mer skiaktig trening med staver, og fra apparater som hvor begge armer må brukes samtidig – rene stakeapparater – til apparater hvor diagonalgang er mulig, i tillegg til stakesimuleringen.

Treningsinnhold

Skal treningen gi rom for teknikktrening er det viktig å finne et apparat med bevegelsesmønster som ligger så tett opp mot skigåing som mulig. Her vil apparater med stavbruk ha en fordel. Er det viktig å kunne gå diagonaltak i tillegg til rene stakebevegelser, er dette også noe som vil påvirke valget. 

Plasshensyn og behov for å kunne flytte apparatet

Noen stakemaskiner kan monteres på vegg og krever derfor ikke så mye plass som andre. Det gir imidlertid mindre fleksibilitet med tanke på å kunne flytte stakemaskinen mellom treningsøktene. Det er også forskjeller med tanke på hvor mye plass de gulvplasserte stakemaskinene trenger for å gi full bevegelsesbane og stødighet. 

Lydnivå på stakemaskinene

Lydnivået på de ulike modellene varierer noe, og skal treningen foregå i et miljø som tillater minimalt med lyd vil dette være viktig å ta hensyn til. I et treningsrom hvor man trener alene spiller lyden mindre rolle, men i et flerbruks treningsrom kan det ha betydning. Det samme gjelder hvis treningsrommet er i private hjem med begrenset lydisolering mellom rommene.

Antall brukere og type trening

Holdbarheten påvirkes naturlig nok i stor grad av antall brukstimer, samt intensiteten i treningen. Apparater som er beregnet for hjemmebruk og bruk i bedriftstreningsrom med moderat bruk vil ikke tåle belastningen det er å bli brukt aktivt i et treningsstudio like godt som studiomodellene.