Symbolene

Produktene våre er merket med symboler som viser hvilket aktivitetsnivå apparatet egner seg til.

Lett

Lett hjemmetrening: Dette er rimelig, men funksjonelt treningsutstyr til hjemmebruk. Dette er treningsutstyr som normalt ikke er beregnet for særlig tungt bruk eller tunge brukere. 

Aktiv

Aktiv hjemmetrening: Dette er treningsutstyr med stort sett samme funksjonalitet som du finner på et helsestudio. Dette treningsutstyret er imidlertid ikke beregnet på like tungt bruk som i et studio. Computerne er ofte vel så avanserte . Styrkeapparatene har ofte flere funksjoner i ett og samme apparat. Målgruppen for dette treningsutstyret er hjemmebrukere som vil litt mer. Dette har vært den viktigste målgruppen til Sportsmaster. Det er her utvalget er størst. Treningsutstyret er normalt beregnet på bruk i minimum 3000 timer. ( En time hver dag i 10 år) 

Proff 

For tyngre bruk; bedrifter, idrettslag, hoteller, toppidrettsutøvere, institusjoner, mindre treningssentre: Dette er treningsutsyr av høy kvalitet , primært beregnet til tyngre bruk og mange brukere i bedrifter, idrettslag , fysikalske institutter, opptreningssentre, toppidrettsutøvere etc. Styrkeapparatene vil her i større grad kun ha en eller 2 funksjoner. Treningsutstyret vil normalt være beregnet på bruk i minimum 6 – 8.000 timer.Enkelte apparater vil og være godt egnet til både hjemmebruk og bruk i treningssentre.

Studio
 

For tyngre bruk; treningssentre, studio: Dette er treningsutstyr som har en kvalitet som skal tåle et bruk på mange timer hver dag av mange forskjellige brukere. Design vil og være viktigere i denne gruppen. Treningsutstyret vil normalt være beregnet på bruk i mer enn 10.000 timer.

Apparater merket med hjerte har trådløs overføring til pulsbelte.