Pulssystem til gruppetrening

Med pulsbelte fra Myzone kan medlemmene dine på treningssenteret følge med på sin egen puls underveis i treningsøkten, om det er i spinningsalen eller i treningssalen. 


Ved pulsbasert trening ser man hvor hardt man trener ved å måle hvor raskt hjertet slår, altså måling av pulsfrekvensen. Til slik trening benyttes ofte pulsklokke eller pulsbelte, for å få mest mulig nøyaktig måling av pulsen. 

Å bruke pulsmåling er et verktøy til å lettere styre intensiteten i treningen, og sørge for at man når eller følger pulssonene som er målet for økten. Dette hjelper medlemmene på treningssenteret å jobbe for å holde seg i intensitetssonene under for eksempel en spinningstime. Det sørger for mer motiverende og optimal trening for medlemmene.

På en skjerm inne i treningssalen ser alle medlemmene med sitt Myzone-pulsbelte sin egen rute med navn, puls, kalorier forbrent, prosent av makspuls og opptjente MEPs. Fargen i ruten defineres ut fra hvilken pulssone man befinner seg i, og medlemmene kan dermed lett følge med på hvilken sone de er i og intensiteten de har. Dataene på skjermen vises i sanntid, slik at medlemmene til enhver tid under økten kan følge med på hvilken sone de er i.

Etter endt økt får medlemmene tilsendt en detaljert e-post om økten. Der ser man blant annet opptjente MEPs, lengde på økt, gjennomsnittlig innsats, kalorier forbrent og gjennomsnittlig puls. Man får også en graf over de ulike sonene man har oppnådd og tid i hver pulssone. 

Myzone gruppetrening

Hvordan komme i gang

Det er enkelt for ditt treningssenter å komme i gang med Myzone. Det man trenger er en "In Club Solution", som omfatter en mottaker (MZ-R), lisens og MZ-3 eller MZ-1 pulsbeltemoduler. Myzone anbefaler bruk av 60 tommer skjerm eller projektor for å vise displayet for medlemmene under gruppetimen. Opptil 99 profiler kan vises på en skjerm om gangen, men man kan koble til flere skjermer via en HDMI-splitter.

Programvaren inneholder den interne skjermen og et dashbord for administrasjon av backend som viser klare og intuitive visuelle data. Ved å bruke administrasjonsplattformen kan man tilpasse instillinger av utfordringer, planlegge timer og generelle instillinger. Dette gir operatører mulighet til å få overblikk over alle medlemmene som er registrert på senteret med et MZ-1 eller MZ-3 belte.

I systemet kan man se rapporter, trender og frafall, og kan med disse dataene analysere og tilpasse bruken av Myzone. 

Myzone in club

Hva er fordelene?

Det er viktig for treningssentrene å skape en atmosfære der alle medlemmene føler seg komfortable, selvsikre og støttet gjennom hele treningsreisen. Mennesker blir medlem på et treningssenter av forskjellige grunner, men felles for mange av dem er at når de ikke kommer i mål med deres treningsmål blir de umotiverte og slutter.

Mange medlemmer er ikke iboende motiverte for treningen, noe som betyr at prosessen med å trene konsekvent kan være vanskelig å gjennomføre. Ifølge en studie utført av International Health Racquet and Sportsclub Association (IHRSA) i 2017, innrømmet 90% av sentermedlemmene at de verdsetter varig kommunikasjon fra personalet. Med et sterkt felles samhold kan trenere, instruktører og treningspersonale investere interesse for sine medlemmers treningssuksess.

Samholdet kan skapes via Myzone, som en felles arena for ansatte og medlemmer. Ved å skape et samfunn innad på et treningssenter motiveres medlemmene til å bruke hvert sekund på å trene smart, effektivt og progressivt. Med Myzone kan personlige trenere og instruktører følge med på medlemmenes treningsøkter og holde kontakten med medlemmene sine. De kan bruke plattformen til å støtte og motivere medlemmene sine til å jobbe videre for å nå treningsmålene sine.

Intelligent Cycling

Med pulsbelte fra Myzone kan medlemmene bruke skjermene på treningssenteret til å følge meg på pulsen og intensiteten sin underveis i treningsøkten, som for eksempel en spinningtime. Intelligent Cycling (IC) er et pulssystem som er godt egnet til gruppetimer som spinning eller innendørs sykkel. Konseptet er tilnærmet likt Myzone sitt In Club Solution, men har en egen app og software og kan kobles med alle pulsbelter med Bluetooth eller Ant+. Gruppetreningsinstruktøren kan sette opp et treningsprogram, og medlemmene kobler seg til med sitt eget pulsbelte med Bluetooth/Ant+ og IC sin app. Det er enkelt for medlemmene å koble seg opp til storskjermen via appen. På sin egen mobiltelefon kobler medlemmene seg opp på gruppetimen via en egen kode til "Ticket to ride", slik at når pulsbeltet er på og koble til, og man har koblet til gruppetimen i appen, vil pulsen bli synlig på skjermen.

Ved å bruke et Myzone pulsbelte vil medlemmene både kunne følge sin puls og intensitet underveis i gruppetimen via Intelligent Cycling, og de vil få alle data tilgjengelig i Myzone-appen etter endt treningsøkt, som igjen kan brukes til egen oppfølging og evaluering, eller oppfølging fra personlig trener. 

MEPs: Myzone Effort Points, antall poeng man får ved å være i de fem ulike pulssonene. Pulssonene defineres av en prosentdel av makspuls.

Pulssonene går fra 50-59%, 60-69%, 70-79%, 80-89% og 90-100%. For hvert minutt i de ulike sonene opptjener man poeng. Sone 1 (grå) gir 1 MEP/min, sone 2 (blå) gir 2 MEP/min, sone 3 (grønn) gir 3 MEP/min og sone 4 (gul) og 5 (rød) gir 4 MEP/min.

Poenget med MEPS er at man ikke måler fart, frekvens eller antall kilo løftet, men innsatsen man legger i det.