Hvordan virker InBody-teknologien?

InBody måler hver kroppsdel direkte og separat, og er den eneste Body Composition Analyzer (BIA) som måler impedansen av mage og rygg, og er så nøyaktig at den ikke trenger statistiske data for å kalkulere andre verdier.


InBody er det aller første BIA-instrumentet som gjør segmentær multi-frekvens analyse og måler hver kroppsdel hver for seg. Teknologien til InBody ble utviklet i 1996 av Biospace ved hjelp av BIA-teknologien hvor da armer, ben og overkropp ble målt hver for seg og direkte ved motstandsanalyse.

Teknologien til InBody er unik fordi det er det eneste måleinstrumentet som ikke baserer seg på empiriske data, som estimering av fett og muskulatur basert på historiske data, kjønn eller alder. Dataene i resultatet vil være det samme uansett på InBody, mens på andre maskiner vil resultatene endre seg drastisk hvis man endrer kjønn, alder eller kroppstype.

InBody måler kroppens sammensetning ved at svake elektriske signaler sendes gjennom kroppen via 8-punkts elektroder. Signalene måler vekt og motstand på hver kroppsdel, som igjen resulterer i data for fettmasse, muskelmasse, væskebalanse og så videre. Motstanden måles i Ohm, og er definert som styrken og farten av det elektriske signalet som sendes via elektrodene inn i kroppen. Denne teknologien er basert på at celler med høyt vanninnhold leder elektriske signaler, mens fettvev hemmer strømmen. Mer kroppsfett betyr høyere motstand.

DEXA anses å ha en nøyaktighet på 98,5%, og InBody er målt til å være 98% nøyaktig. Likevel viser studier at gjennomsnittlig nøyaktighet er høyere enn 98% ved sammenligning med DEXA.