Hvordan bruke InBody til kroppsanalyse?

En kroppsanalyse vil vise data over kroppens sammensetningen av kroppsfett, væske og muskelmasse. Her forklarer vi hvordan en kroppsanalyse fra InBody gjennomføres og hva resultatene viser.


For å sikre det mest nøyaktige resultatene i en InBody-analyse må gitte forutsetninger være oppfylt. Det betyr noen enkle og konkrete forberedelser før testen gjennomføres.

Forberedelser

Før analysen skal man påse at testpersonen har vært på toalettet. Personen skal ikke ha trent før analysen, da dette kan gi midlertidige endringer i kroppssammensetningen. Før testen skal personen stå oppreist i fem minutter. Man skal unngå badstu eller dusj rett før analysen.

Analysen må gjennomføres i normal temperatur, mellom 20-25 grader. Retesting skal gjøres ved samme forutsetninger som tidligere test for mest nøyaktig resultat.

Unngå kroppsanalyse ved menstruasjon. Dette fordi kvinner opplever økt kroppsvæske under menstruasjon, noe som kan påvirke resultatene.

Obs! Testen skal ikke utføres av gravide, personer under 18 år eller hvis man har pacemaker.

InBody kroppsanalyse

Utførelse av analysen

Det tar kun 60 sekunder å analysere fett- og muskelmasse og kroppsvæskenivåer med InBody 770. Med 370S og 270 tar det 15 sekunder. Målingen gjøres ved at man står barføtt på flaten og holder to håndtak (elektrodene) med strake armer. Svake elektriske signaler sendes gjennom kroppen via 8-punkts elektroder. Dette for å måle kroppssammensetningen. Motstand og vekt måles direkte på hver kroppsdel. Videre kalkuleres så verdiene for blant annet fettprosent, vannmengde og muskelmasse.

Etter endt analysetid får man et detaljert skjema med resultater.

Dette viser resultatene

Resultatskjemaet viser en oversikt over kroppens sammensetning av fettmasse, muskelmasse og væskenivå. Først ser man en analyse av kroppens sammensetning, med vannmengden i kroppen, proteiner og mineraler, og total mengde kroppsfett.

ICW er betegnelsen for intracellulært vanninnhold. Dette gir indikator på hvor mye væske som er samlet i cellene. ECW står for ekstracellulært vanninnhold, som viser hvor mye væske som er samlet utenfor cellene. Tallene på proteiner og mineraler viser proteininnholdet og mineralinnholdet i forhold til totalvekten. Disse nivåene, sammen med antall kilo kroppsfett utgjør en oversikt over kroppssammensetningen.

Under analysen over muskler og fett ser man data på totaltvekt på kroppen, vekten av skjelettmuskulaturen (skeletal muscle mass) og kroppsfett.

Under neste punkt vil man få en indikator på forholdet mellom vekt og høyde og kroppsfett. Målingen BMI sier noe om forholdet mellom kroppsvekt og høyde. Denne målingen tar ikke hensyn til muskelmasse, og kan derfor gi høy verdi til personer med mye muskelmasse, selv om de har lav fettprosent. Man får et mer nøyaktig bilde ved å ta med prosent kroppsfett, som også vises i dette punktet.

Videre ser man målinger over muskulaturen, som viser muskelmassen i forhold til den ideelle muskelmassen basert på kjønn og høyde, samt den ideelle muskelmassen i prosent basert på vekt og kjønn. Målingene sier noe om vekt og proporsjoner i armer, bein og mageregion.

Neste punkt går på væskebalansen i kroppen. Er væskebalansen for dårlig, vil mange av prosessene i kroppen kunne svekkes. Så lite som 1 % nedgang i væskebalanse kan gi 10 % dårligere prestasjon. Graden av ødem blir regnet ved å dele ekstracellulær vannmengde med total vannmengde i kroppen.

I tillegg til disse dataene, får man data som viser visceralt fett, fordeling av kroppsfett, summen av celler som inneholder intracellulært vann og protein (BCM), hvileforbrenning og en InBody score som sier noe om tilstanden og kroppssammensetningen av fettmasse og muskelmasse. Scoren kan brukes som utgangspunkt for å se fremgang og progresjon i treningssammenheng.