FAQ

Tilbake til teknisk support

Her finner du en oversikt over ofte spurte spørsmål.

Hvordan virker treningsapparatene og hvilke øvelser kan man gjøre?

Svaret avhenger naturlig nok av hvilket treningsapparat det dreier seg om, - men for de fleste gjelder at vi har lagt ut en kort beskrivelse med billedillustrasjoner av sentrale øvelser på hjemmesiden under "Treningsprogram".

Hva gjør jeg hvis treningsapparatet ikke virker som det skal eller noe går i stykker?

Les først feilsøkingsguiden som er utarbeidet for de fleste apparat-typene og forsøk å identifisere problemet. Kontakt så Sportsmasters serviceavdeling (tlf 66 85 04 60) Er det slitte eller ødelagte deler som skal bestilles bør du konsultere brukermanualen og ha dele-nummeret klart når du kontakter oss.